نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ‌مؤلفه‌های فردی رضایت‌مندی سکونتی در پروژه‌‌‌های مسکن اقشار کم‌درآمد (مورد شناسی: مسکن مهر قُرقی)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 215-228

10.22111/gaij.2018.4345

دکتر شیوا آجیلیان ممتاز؛ دکتر مجتبی رفیعیان؛ دکتر عارف آقاصفری


2. تحلیل شاخص‌های خلاقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان مازندران

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 19-34

10.22111/gaij.2015.2160

دکتر مجتبی رفیعیان؛ مرتضی شعبانی


3. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 135-150

10.22111/gaij.2014.1671

دکتر مجتبی رفیعیان؛ ماندانا مسعودی راد؛ مریم رضائی؛ مونا مسعودی راد


4. سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 53-64

10.22111/gaij.2012.876

حسن سلمانی؛ دکتر علی اکبر تقوایی؛ دکتر مجتبی رفیعیان