نویسنده = ������������ �������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان‌شهر مشهد

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4088

سمیه دلبسته؛ دکتر رضا دوستان؛ دکتر نعمت‌الله کریمی