نویسنده = �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح پایداری اکولوژیکی شهری (مورد شناسی: منطقۀ یک کلانشهر تبریز)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 147-166

10.22111/gaij.2018.4204

دکتر حسن محمودزاده؛ مهدی هریسچیان