نویسنده = ����������������� �������� �����������������
پیش‌بینی پاسخ آبخوان دشت آذرشهر به تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی- پویایی سیستم

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 217-234

10.22111/gaij.2018.4220

دکتر علی‌اکبر تقی‌پور؛ دکتر علیرضا دوچشمه گرگیج؛ دکتر اصغر اصغری‌مقدم؛ دکتر عطاء‌الله ندیری