نویسنده = ����������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت‌های ژئوتوریستی ژئومورفوسایت‌های مناطق خشک (مورد شناسی: مناطق کویری و بیابانی شهرستان طبس)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 235-256

10.22111/gaij.2018.4234

دکتر محمد سلمانی؛ دکتر حسن اروجی؛ امیرصادق اوسطی؛ سعید رحیمی‎هرآبادی