نویسنده = ������������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واگرایی شهری و فرایند خروج ساکنان از منطقۀ کلان‌شهری (مورد شناسی: تهران)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 75-90

10.22111/gaij.2018.4324

دکتر نغمه محمدپورلیما؛ فرشید عالیزاد میناآباد