نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ‌مؤلفه‌های فردی رضایت‌مندی سکونتی در پروژه‌‌‌های مسکن اقشار کم‌درآمد (مورد شناسی: مسکن مهر قُرقی)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 215-228

10.22111/gaij.2018.4345

دکتر شیوا آجیلیان ممتاز؛ دکتر مجتبی رفیعیان؛ دکتر عارف آقاصفری