نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 125-146

10.22111/gaij.2019.5137

زهرا نسیمی؛ سیدهادی زرقانی؛ امیدعلی خوارزمی