نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه‌ای جریان‌های فضایی شهر خاش و روستاهای پیرامون

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 171-184

10.22111/gaij.2019.5005

زهره هادیانی؛ منیره دادکانی