نویسنده = ������������ ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر وضعیت پایداری محلات اسکان غیررسمی شهر اردبیل

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 17-32

10.22111/gaij.2019.4959

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی