نویسنده = ������������ ������ ��������
پردازش مفهوم ‌جغرافیای سیاسی شهرهای بندری

دوره 11، شماره 40، مهر 1400، صفحه 213-236

10.22111/gaij.2021.6546

سید عباس احمدی؛ حسن نورعلی


آسیب‌‌شناسی مدیریت سیاسی فضا در کلان‌‌شهر تهران

دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 113-136

10.22111/gaij.2021.6328

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ هادی ویسی


تحلیل و بررسی خدمات عمومی شهر اهر با تأکید بر عدالت فضایی

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 187-210

10.22111/gaij.2020.5980

سید عباس احمدی؛ صیاد ایرانی هریس؛ مراد دلالت