نویسنده = (������������) ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدیریت نسل نخست شهرهای جدید ایران با رویکرد حکمروایی خوب شهری از‌منظر تقسیمات کشوری

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 1-26

10.22111/gaij.2020.5342

محمد (نگهبان) مروی؛ ناصر اقبالی؛ حسین حاتمی نژاد