نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات مکان‌‌یابی اکوکمپ‌‌ها با استفاده از روش ارزیابی TOPSIS (مورد شناسی: مناطق گردشگری استان لرستان)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 41-56

10.22111/gaij.2019.5079

فاطمه احمدی‌‌اصل؛ کورش مؤمنی؛ کورش عطاریان؛ نوید مقیمی