نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مورد شناسی: منطقۀ سیستان)

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 71-96

10.22111/gaij.2021.6110

حسنعلی جهان‌‌تیغ؛ علی‌‌اکبر عنابستانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی


2. تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 125-146

10.22111/gaij.2019.5137

زهرا نسیمی؛ سیدهادی زرقانی؛ امیدعلی خوارزمی