نویسنده = مظاهر معین‌الدینی
ارائۀ مدل ارتقاء عملکرد مدیریت محیط‌زیست کلان‌شهر تهران

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 189-212

10.22111/gaij.2019.5193

مریم هاشمی؛ اکرم‌الملوک لاهیجانیان؛ مظاهر معین‌الدینی؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ رضا ارجمندی