نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. خوانش ترجیحات استفاده کنندگان در تجربه فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22111/gaij.2021.33661.2752

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمد سعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده


2. خوانش ترجیحات استفاده‌کنندگان در تجربۀ فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 167-194

10.22111/gaij.2021.6213

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمدسعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده