نویسنده = ������������ ����������������������
سنجش و تحلیل شاخص‌‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان لرستان

دوره 10، شماره 34، فروردین 1399، صفحه 91-108

10.22111/gaij.2020.5335

کرامت‌‌اله زیاری؛ محمد بیرانوند؛ احمد حاتمی