نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص‌های راهبرد توسعۀ شهری (CDS)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-42

10.22111/gaij.2016.2438

دکتر محمدرحیم رهنما؛ بایزید شریفی