نویسنده = ������������������� ���������� ��������
ارزیابی کیفی طراحی عناصر اصلی ساخت فضایی شهرها در شهرهای ایرانی-اسلامی (مورد شناسی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 10، شماره 35، تیر 1399، صفحه 27-48

10.22111/gaij.2020.5392

محمود محمودی‌نژادی؛ بختیار عزت‌پناه؛ کریم حسین‌زاده دلیر