نویسنده = ��������������������� ��������������
آسیب‌‌‌شناسی فرا روش پژوهش‌‌های زیست‌‌پذیری در مقیاس کلان‌‌شهرهای ایران

دوره 10، شماره 35، تیر 1399، صفحه 85-106

10.22111/gaij.2020.5454

اسماعیل علی‌اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ مجید اکبری