نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های رشد هوشمند شهری با استفاده از داده‌کاوی مکانی (مورد شناسی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 211-230

10.22111/gaij.2020.6029

علی حسن‌آبادی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال