کلیدواژه‌ها = دریاچۀ ارومیه
آیندهنگری اثرات منطقه‌ای خشک‌‌شدن دریاچۀ ارومیه با رویکرد سیاسی

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 37-54

10.22111/gaij.2018.4089

دکتر امین فرجی؛ مهدی علیان؛ امیر فتحی


ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 183-202

10.22111/gaij.2016.2708

دکتر علی اکبر رسولی؛ دکتر مهدی عرفانیان؛ دکتر بهروز ساری صراف؛ خدیجه جوان