کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
مدلسازی گسترش فضایی جزایرگرمایی شهری در کلان‌شهر رشت

دوره 14، شماره 50، فروردین 1403، صفحه 29-54

10.22111/gaij.2024.47715.3176

سیدرضا آزاده؛ حسین اعتمادی کیا


تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون مادۀ 100 شهرداری (نمونۀ موردی: شهر بستان‌آباد)

دوره 13، شماره 49، دی 1402، صفحه 93-122

10.22111/gaij.2023.44504.3086

هادی اسکندری عین الدین؛ عطا غفاری گیلانده؛ حسین نظم فر؛ سمیرا سعیدی زارنجی


تحلیل فضایی دسترسی به پارک و فضای سبز در خمینی‌شهر

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 105-124

10.22111/gaij.2019.5132

عباسعلی آروین؛ قاسم قائدی؛ حمیدرضا اسدی