کلیدواژه‌ها = حاشیه‌نشینی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه‌نشینان در بهسازی شهر زابل

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 127-148

10.22111/gaij.2017.3229

دکتر خدارحم بزی؛ دکتر اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزائی


2. ارزیابی کیفیت زندگی شهری بافت حاشیه‌نشین مورد شناسی: محلۀ حصار همدان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 199-214

10.22111/gaij.2017.3233

دکتر کرامت‌اله زیاری؛ حسین رفیعی‌مهر