کلیدواژه‌ها = هویت مکانی
سازمندی باغشهر قزوین

دوره 13، شماره 47، تیر 1402، صفحه 215-242

10.22111/gaij.2023.44969.3098

عبرت محمدیان؛ مریم رحمتی؛ سمیه جهانتیغ مند


منطق چیدمان فضایی سکونتگاه‌‌های جلگۀ خوزستان

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 147-160

10.22111/gaij.2019.5145

عبرت محمدیان؛ امیر صفاری؛ امیر کرم


تفاوت‌‌‌‌های حافظه و هویت مکانی آلمان و ایران

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2019.4526

محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپولز؛ فاطمه نعمت‌‌اللهی


تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگری کمردوغ)

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 167-180

10.22111/gaij.2018.4208

مهدی شکوهی؛ دکتر مسعود یزدان پناه؛ دکتر معصومه فروزانی؛ دکتر مصطفی مردانی


تئوری‌‌ها و الگوهای مکان‌گزینی در چند‌‌نگارگی‌‌های جغرافیایی

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2017.3373

فاطمه نعمت الهی؛ دکتر محمد حسین رامشت