کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر تحولات فضایی- مکانی جمعیت در ایران (مطالعه موردی: شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22111/gaij.2024.47805.3178

کرامت اله زیاری؛ طاهر پریزادی؛ هادی حسین خانی


تحلیل همبستگی تحرکات فضایی جمعیت و چالش‌های زیست‌محیطی در ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 81-112

10.22111/gaij.2021.6588

کیومرث حبیبی؛ امین خلیلی؛ گلشن همتی؛ صلاح‌ ویسی


تحلیلی بر وضعیت مهاجرت استان‌های کشور با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی

دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 55-80

10.22111/gaij.2021.6301

میلاد تفنگچی مهیاری؛ مهدی پندار؛ امیر ثامنی؛ آرمان خواجه برج سفیدی