کلیدواژه‌ها = ساماندهی فضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل الگوی توزیع مراکز ورزشی و ساماندهی فضایی آن (مورد شناسی: منطقۀ 10 شهر تهران)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 17-32

10.22111/gaij.2018.4143

دکتر سید علی علوی؛ دکتر علی احمد آبادی؛ دکترمحمد مولائی قلیچی؛ صالح اسدی