کلیدواژه‌ها = استان لرستان
تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه‌های شهری استان لرستان از خطر زلزله

دوره 3، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 1-14

10.22111/gaij.2014.1385

دکتر صفر قائدرحمتی؛ دکتر احمد خادم الحسینی؛ طاهره سیاوشی