کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع مورد شناسی: کلان‌شهر اهواز

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 217-244

10.22111/gaij.2018.3768

دکتر سعید امان پور؛ دکتر مصطفی محمدی ده چشمه؛ علیرضا پرویزیان


ارزیابی جای پای اکولوژیک سیستم‌های حمل‌و‌نقل شهری در کلان‌شهرها مورد شناسی: شهر مشهد

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 111-124

10.22111/gaij.2017.3384

دکتر یونس غلامی بیمرغ؛ مسعود نقابی؛ مهدی عبدالله زاده؛ محمد قنبری


ارزیابی جای‌ پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی ASI مورد شناسی: شهر ساری

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 21-40

10.22111/gaij.2017.2994

معصومه براری؛ دکتر محمد‌تقی رضویان؛ دکتر جمیله توکلی‌نیا


ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک شهرستان هشترود

دوره 4، شماره 13، دی 1393، صفحه 69-82

10.22111/gaij.2014.1774

دکتر صیاد اصغری سراسکانرود؛ دکتر فریبا اسفندیاری؛ دکتر وحید محمدنژاد؛ دکتر بتول زینالی؛ صالح اصغری سراسکانرود


ارزیابی گردشگری پایدار روستایی مورد شناسی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد

دوره 3، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 29-48

10.22111/gaij.2014.1387

ناهید اکبری سامانی؛ دکتر سیدعلی بدری؛ دکتر محمد سلمانی