کلیدواژه‌ها = سیستان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و شناخت اثر خارخانه بر میزان سرعت باد در مسکن بومی سیستان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 49-64

10.22111/gaij.2020.5451

ابوالفضل حیدری؛ جمشید داوطلب


2. تحلیلی بر آلودگی خاک و آثار آن بر اقتصاد کشاورزی مورد شناسی: آلودگی خاک و آثار آن بر کشت شاهی در سیستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 77-88

10.22111/gaij.2012.887

دکتر محمد علی عبدلی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر احمد قنبری؛ دکتر مصطفی خواجه؛ عباسعلی قادری