کلیدواژه‌ها = مشهد
واکاوی و طبقه‌بندی مسائل دیپلماسی شهری در مشهد الرضا (علیه‌السلام)

دوره 12، شماره 45، دی 1401، صفحه 107-128

10.22111/gaij.2022.43376.3059

ادریس راموز؛ حسین مهربانی فر؛ فاطمه افتخاری


مدل‌سازی روابط بین شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده شهری و شاخص‌های توسعۀ پایدار در اطراف حرم امام رضا (ع)

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 33-48

10.22111/gaij.2015.2070

دکتر علی اکبر ناجی میدانی؛ دکتر هاروتیان هاروتیانیان؛ امیر فرهادیان


بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی مورد شناسی: شهر مشهد

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 215-232

10.22111/gaij.2015.2080

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی؛ دکتر غلامرضا خوش فر؛ اعظم نگاری