کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل توزیع فضایی مشاغل مزاحم شهری با رویکرد ساماندهی (مورد شناسی: شهر زنجان)

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 171-188

10.22111/gaij.2020.5337

حسین طهماسبی مقدم؛ محمد‌تقی حیدری؛ محسن احدنژادروشتی؛ مهناز واعظ الیواری


4. ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان‌شهر مشهد

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4088

سمیه دلبسته؛ دکتر رضا دوستان؛ دکتر نعمت‌الله کریمی