کلیدواژه‌ها = شهر مشهد
تحلیل فضایی تولید و جذب سفر کاربری‌های آموزشی در کلان‌شهر مشهد

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 157-178

10.22111/gaij.2019.4439

محسن رستگار؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما


برنامه‌ریزی دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی-درمانی در شهر مشهد

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.3622

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمدرحیم رهنما


تحلیل وضعیت شکل‌گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تأکید بر افق 1404

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2017.3474

دکتر عطا غفاری‌‌‌گیلانده؛ دکتر امیدعلی خوارزمی؛ دکتر محمدحسن یزدانی؛ دکتر سمیه روشن‌رودی


ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 177-196

10.22111/gaij.2015.2078

دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید علی خوارزمی؛ لیلا جوهری