کلیدواژه‌ها = شهر تبریز
آینده‌نگاری شهر دوستدار کودک در افق 1410 (مورد شناسی: شهر تبریز)

دوره 10، شماره 36، مهر 1399، صفحه 37-54

10.22111/gaij.2020.5712

حسن حکمت‌نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


ارزیابی کیفی طراحی عناصر اصلی ساخت فضایی شهرها در شهرهای ایرانی-اسلامی (مورد شناسی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 27-48

10.22111/gaij.2020.5392

محمود محمودی‌نژادی؛ بختیار عزت‌پناه؛ کریم حسین‌زاده دلیر


کاربرد روش ELECTRE در سطح‌بندی پتانسیل تراکم آلاینده‌های هوا در سطح شهر تبریز

دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 215-238

10.22111/gaij.2017.3234

دکتر عطا غفاری ‌گیلانده؛ دکتر برومند صلاحی؛ الهام شکرزاده‌فرد