کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 167-186

10.22111/gaij.2018.4096

دکتر محمدرئوف حیدری‌فر؛ اقبال پاهکیده


2. بررسی نقش گردشگری در توسعۀ شهری کرمانشاه

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 85-100

10.22111/gaij.2015.2073

دکتر احمد پوراحمد؛ فرانک بهدوست؛ دکتر رحمت ا... فروهودی