کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل اثرات گسترش افقی شهر بر سرمایه‌های اجتماعی مورد شناسی: شهر مراغه

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 53-68

10.22111/gaij.2014.1773

دکتر علیرضا سلیمانی؛ حسن آهار؛ حدیثه قیصری


6. بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده شهری مورد شناسی: شهر جویبار

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 15-26

10.22111/gaij.2013.1284

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مسعود مدانلو جویباری؛ رضا صمدی


7. تحلیل تطبیقی فازی سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2013.1085

دکتر میر نجف موسوی؛ دکتر افشار کبیری؛ دکتر علی اکبر تقیلو