کلیدواژه‌ها = رشد هوشمند
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخص‌های رشد هوشمند شهری با استفاده از داده‌کاوی مکانی (مورد شناسی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 211-230

10.22111/gaij.2020.6029

علی حسن‌آبادی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


3. تحلیلی بر نقش رشد هوشمند شهری در تقویت هویت محله‌‌‌ای (مورد شناسی: محلات ناحیۀ 5 و 6 منطقۀ 2 شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 201-214

10.22111/gaij.2018.4344

دکتر یعقوب زنگنه؛ دکتر سعید زنگنه شهرکی؛ حسن خدابنده‌‌لو؛ وحید عباسی فلاح


4. تبیین نظری مبانی توسعة میان‌افزا و رویکردهای رویه‌ای آن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 165-182

10.22111/gaij.2017.3231

امیررضا فرشچین؛ احسان شریفیان؛ دکترمجتبی رفیعیان؛ راضیه رمضانی