کلیدواژه‌ها = اردبیل
ارزیابی شاخص سازگاری سرانه زمین با استفاده از مدل همپوشانی و تحلیل فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22111/gaij.2024.46570.3136

بهرام ایمانی؛ جعفر جعفرزاده


ارزیابی میزان پایداری اجتماعی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 46، فروردین 1402، صفحه 115-142

10.22111/gaij.2023.41846.3010

مهدی محمدی سرین دیزج؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری نعیمی