کلیدواژه‌ها = شهر شیراز
بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی و علل و انگیزه‌های وقوع آن در شهر شیراز

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 59-76

10.22111/gaij.2019.4448

منیژه لاله‌پور؛ هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل‌پور؛ سمیرا مرادی‌کوچی


تحلیل فضایی میزان تناسب محیطی شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت محیطی

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 123-138

10.22111/gaij.2018.3630

دکتر محمدرضا رضایی؛ دکتر محمود قدیری؛ مسلم شمشیری