کلیدواژه‌ها = شهر اهواز
بررسی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهر و تأثیر آن بر زیست‌پذیری در کلان‌شهر اهواز

دوره 13، شماره 46، فروردین 1402، صفحه 143-176

10.22111/gaij.2023.42868.3045

مجید گودرزی؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ عفت برزگر


سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه‌سازی شهری در کلان‌شهر اهواز

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 1-22

10.22111/gaij.2020.5829

مسعود صفایی‌پور؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق؛ خاطره رمضان‌پور اسعدیه