کلیدواژه‌ها = شهر اهواز
سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه‌سازی شهری در کلان‌شهر اهواز

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 1-22

10.22111/gaij.2020.5829

مسعود صفایی‌پور؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق؛ خاطره رمضان‌پور اسعدیه