کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی
واکاوی شکنندگی در محلّات بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 14، شماره 51، خرداد 1403، صفحه 97-126

10.22111/gaij.2024.46964.3150

مظفر عباس زاده؛ رضا کریمی