کلیدواژه‌ها = دسترسی
مکان‌یابی داروخانه ها و توزیع فضایی بهینه آن در شهر سیرجان در راستای دسترسی مطلوب شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22111/gaij.2022.39011.2940

حسین غضنفرپور؛ علی مهرابی نژاد؛ اسما مسلمی زاده