موضوعات = برنامه ریزی شهری - منطقه ای
تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر تحولات فضایی- مکانی جمعیت در ایران (مطالعه موردی: شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22111/gaij.2024.47805.3178

کرامت اله زیاری؛ طاهر پریزادی؛ هادی حسین خانی


ارزیابی شاخص سازگاری سرانه زمین با استفاده از مدل همپوشانی و تحلیل فضایی در محیط GIS مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22111/gaij.2024.46570.3136

بهرام ایمانی؛ جعفر جعفرزاده


واکاوی شکنندگی در محلّات بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 14، شماره 51، خرداد 1403، صفحه 97-126

10.22111/gaij.2024.46964.3150

مظفر عباس زاده؛ رضا کریمی


تبیین سناریوهای استقرار شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت‌اشیا درکلانشهر مشهد

دوره 14، شماره 51، خرداد 1403، صفحه 127-160

10.22111/gaij.2024.46411.3135

علی اکبر عنابستانی؛ محسن کلانتری؛ نسیم نیکنامی


تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون مادۀ 100 شهرداری (نمونۀ موردی: شهر بستان‌آباد)

دوره 13، شماره 49، دی 1402، صفحه 93-122

10.22111/gaij.2023.44504.3086

هادی اسکندری عین الدین؛ عطا غفاری گیلانده؛ حسین نظم فر؛ سمیرا سعیدی زارنجی


آینده‌اندیشی چالش‌های گسترش فضایی در ناحیۀ ‌کلان‌شهری تهران

دوره 13، شماره 48، شهریور 1402، صفحه 131-160

10.22111/gaij.2023.45401.3111

کاظم خزائی؛ اسماعیل علی اکبری؛ هادی ویسی