تفاوت‌‌‌‌های حافظه و هویت مکانی آلمان و ایران

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2019.4526

محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپولز؛ فاطمه نعمت‌‌اللهی


ارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی)

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 1-22

صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری؛ فرزانه ابراهیم پور


سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه‌سازی شهری در کلان‌شهر اهواز

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 1-22

10.22111/gaij.2020.5829

مسعود صفایی‌پور؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق؛ خاطره رمضان‌پور اسعدیه


طراحی و توسعۀ سیستم مکان مبنای تخمین آسیب زلزله در منطقۀ کلان‌شهری تهران

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 1-24

10.22111/gaij.2021.6565

سید احمد حسینی؛ علی رمضانی؛ ایلیا لعلی نیت؛ سید وفا حسینی نژاد


فهرست مطالب

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1072


فهرست مطالب

دوره 4، شماره 10، فروردین 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1473


فهرست مطالب

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.1900


فهرست مطالب

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.2067