ارزیابی جای‌ پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی ASI مورد شناسی: شهر ساری

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 21-40

10.22111/gaij.2017.2994

معصومه براری؛ دکتر محمد‌تقی رضویان؛ دکتر جمیله توکلی‌نیا


بررسی ارتباط مکانی بین بارش‌های همرفتی بهاره و توپوگرافی شمال‌ِ غرب ایران

دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 21-38

10.22111/gaij.2017.3222

دکتر محمود خسروی؛ دکتر محسن عباس‌نیا؛ دکتر اسدالله قبادی؛ محسن آرمش


ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی در شهر ساری

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 21-38

10.22111/gaij.2017.3374

دکتر صدیقه لطفی؛ دکتر عامر نیک‌پور؛ سحر مهدوی


مدلسازی توسعه شهری و تحلیل اثر همسایگی با استفاده از تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و روش Majority OWA

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 25-36

10.22111/gaij.2016.2366

میثم آقامحمدی؛ دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمد کریمی؛ قاسم جوادی


تعیین ظرفیتِ تحمل و ردپای اکولوژیکی در مقصدهای طبیعت‌گردی (مورد شناسی: دریاچة زریوار)

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 39-56

10.22111/gaij.2017.3476

دکتر محمود ضیایی؛ دکتر اسماعیل قادری؛ ساسان احمدی


بررسی نگرش روستاییان به مقولۀ مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 63-90

10.22111/gaij.2018.3626

احمد رومیانی؛ دکتر علی اکبر عنابستانی؛ مرضیه هادی پور


تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)

دوره 9، شماره 31، تیر 1398، صفحه 73-92

10.22111/gaij.2019.4706

ابراهیم رضایی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی


واگرایی شهری و فرایند خروج ساکنان از منطقۀ کلان‌شهری (مورد شناسی: تهران)

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 75-90

10.22111/gaij.2018.4324

دکتر نغمه محمدپورلیما؛ فرشید عالیزاد میناآباد


شبیه‌‌سازی شرایط میکروکلیمایی و آسایش حرارتی در معابر اصلی کلان‌شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 77-94

10.22111/gaij.2019.4446

کلثوم محمدی؛ حسن ذوالفقاری؛ طاهره کولیوند


فراتحلیل مطالعات انجام‌‌‌‌شده در حوزۀ عدالت فضایی

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 83-104

10.22111/gaij.2019.5131

فریبا نوروزی؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو


سنجش و تحلیل شاخص‌‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان لرستان

دوره 10، شماره 34، فروردین 1399، صفحه 91-108

10.22111/gaij.2020.5335

کرامت‌‌اله زیاری؛ محمد بیرانوند؛ احمد حاتمی


آسیب‌‌شناسی مدیریت سیاسی فضا در کلان‌‌شهر تهران

دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 113-136

10.22111/gaij.2021.6328

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ هادی ویسی