دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-200 
10. ارائۀ مدل ارتقاء عملکرد مدیریت محیط‌زیست کلان‌شهر تهران

صفحه 189-212

10.22111/gaij.2019.5193

مریم هاشمی؛ اکرم‌الملوک لاهیجانیان؛ مظاهر معین‌الدینی؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ رضا ارجمندی