دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 0-0 
3. آینده‌نگاری شهر دوستدار کودک در افق 1410 (مورد شناسی: شهر تبریز)

صفحه 37-54

10.22111/gaij.2020.5712

حسن حکمت‌نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


6. بررسی مؤلفه‌‌های مؤثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه‌نشینی بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 103-124

10.22111/gaij.2020.5721

حسین صادقی سقدل؛ عباس عصاری آرانی؛ عبدالرضا رکن‌‌الدین‌‌افتخاری؛ مینو محمدی تیراندازه