راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نحوۀ ارسال مقاله برای فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای

سایت اختصاصی این مجله به آدرس: http://gaij.usb.ac.ir می­باشد.

 

 

فرم تعهد نامه نویسندگان فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای

فرم تعارض منافع نویسندگان فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای

 

 

1- پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه (http://gaij.usb.ac.ir) امکان­پذیر است. برای ثبت نام در سایت فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری -  منطقه­ای و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:

- به سایت http://gaij.usb.ac.ir وارد شوید. به سایت فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای خوش­آمدید

- روی گزینۀ (ورود به سامانه) کلیک کنید، سپس روی کلمۀ (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید. صفحۀ ثبت نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل صفحۀ ثبت نام روی گزینۀ ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید، آنگاه به E-mail خود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.

- در این مرحله، کد کاربری و رمز ورود که از طریق سیستم به ایمیل شما ارسال گردیده، وارد کنید و از خدمات Online فصلنامه استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

2- فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای به دلیل تخصصی بودن، فقط در موضوعات مرتبط با آمایش شهری، آمایش روستایی، آمایش ناحیه‎ای و آمایش محیطی پذیرای مقالات است.

3- مقالۀ ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، امّا چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

5- مقاله علاوه بر چکیدۀ فارسی (300 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، باید دارای کلید واژگان،‌ مقدمه، مبانی نظری، معرفی محدوده مورد مطالعه (با ارائه نقشه و مختصات جغرافیایی آن)، مواد و روش­ها (شامل؛ یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها)، نتیجه­ گیری، پیشنهادات، فهرست منابع و مآخذ باشد.

6- مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باهمکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. در عین حال نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد، در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.

1-7- تمام مقالات ارسالی در صورتیکه دانشجو یا غیر عضو هیأت علمی نیز جزو نویسندگان آن باشند می­بایست صرفاً توسط یکی از نویسندگان که عضو هیأت علمی است به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.

8- مقالات ارسالی به فصلنامه، در محیطWord  با قلم 2Nazanin نازک فونت 13 (برای چکیدۀ انگلیسی با قلم Times New Roman 10) فاصلۀ تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 5/2،‌ از پایین 5/2، از راست 5/2 و از چپ 5/2 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 14، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت تیتر10، چکیدۀ فارسی با فونت 2Nazanin سیاه 10، فهرست عنوان­های متن با فونت 2Nazanin سیاه 13، منابع و مآخذ با فونت 2Nazanin نازک 12 نگاشته شود.

9- مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یک فایل، صفحۀ مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله به شرح بند10 این راهنما با فرمت Word ، فایل دوم حاوی مقالۀ اصلی درمحیط Word بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان،فایل سوم حاوی مقالۀ اصلیPDF شده بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان باشد؛ بدیهی است عنوان فایل ارسالی حتما نام مقاله باشد.

10- مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد :

صفحۀ اوّل:

- رتبۀ علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

- نشانی کامل نویسندۀ عهده‎دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شمارۀ تلفن، شمارۀ دورنگار و نشانی پیام­‎نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه­های مقاله جداً خودداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیۀ مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پاورقی صفحۀ اوّل درج شود. بدیهی است صفحۀ اوّل باید به صورت PDF شده و در فایلی جداگانه به صورت Cover letter ارسال گردد.

صفحۀ دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیدۀ فارسی (حداکثر 300 کلمه)، کلید واژگان فارسی (حداکثر هفت واژه).

از صفحۀ سوم به بعد متن اصلی مقاله آورده شود، شامل: چکیده، مقدمه، مبانی نظری، معرفی محدودۀ مورد مطالعه، مواد و روش­ها در برگیرندۀ؛ یافته­های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته­ها و زیر قسمت­های آن، نتیجه­گیری، پیشنهادات، منابع و مآخذ.

- در انتهای مقاله، چکیده (Abstract) به انگلیسی، معادل فارسی آن آورده شود.

11- مآخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحۀ مورد استفاده آورده شود.

       مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن: (توسّلی، 1386: 48)

12- معادل­های انگلیسی در هر صفحه با علامت یا شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

 13-  روش ارائۀ منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

1- 13- مثال برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار). عنوان کتاب. نام ناشر. شمارۀ جلد. نوبت چاپ. محل انتشار. بدیهی است نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود. مثال: توسّلی، محمود (1386).اصول و روش­های طرّاحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران، جلد دوم ، چاپ چهارم، تهران.

2-13- مثال برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره صفحات مقاله (مثال: صص 31- 15).

14- منابع مورد استفاده نباید کمتر از 20 منبع باشد.

15- واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

16- در متن مقاله به شماره عکس­ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

در تنظیم جداول، منحنی‎ها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی­های آماری، باید به یکی از روش­هایعلمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

د- شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. نقشه ها باید واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذکر مأخذ عکس­ها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند، الزامی است، در عین حال جداول، نقشه­ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. بطور مثال (منبع: نویسندگان، 1393).

17- مقاله‎های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

1-17- بدیهی است در صورتی که مقاله از نظر داوران نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، پس از اعمال نظرات اصلاحی داوران در مقاله، لازم است جهت بررسی های بعدی، موارد اصلاح شده توسط نویسنده به رنگ قرمز در داخل متن مقاله مشخص گردد.

18- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ عهده‎دار مکاتبات است.

19- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

20- حداکثر حجم مقالات، شامل جدول‎ها و منحنی­ها 20 صفحه A4باشد.

21- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خودمحفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات  دریافتی معذوراست.

22- در صورت پذیرش نهایی مقاله، بخشی از هزینه­های داوری، چاپ، ارسال و مراسلات و غیره از نویسنده یا نویسندگان اخذ خواهد شد.

23- پس از چاپ مقاله، حداکثر 3 نسخه از فصلنامه حاوی مقالۀ نویسندگان به آنان اهدا خواهد شد.

24- اصل مقالات رد شده یا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

 

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه، دفتر فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ ای

صندوق پستی : 655-98135، تلفن و نمابر: 31136792- 054 ، پیام‎نگار : TURP@usb.ac.ir

 

 

فرم اشتراک فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ­ای دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

اینجانب................... شغل...................... با ارسال فیش بانکی به مبلغ..................... ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه

به حساب شماره 4001073603018951 و شماره شبای 440100004001073603018951 IR  با شناسه واریز 326073663119000071003000000049

به نام مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ ای دانشگاه سیستان و بلوچستان، نزد بانک ملی شعبۀ دانشگاه سیستان و بلوچستان،

متقاضی اشتراک یک ساله  (80000  ریال)  دو ساله (160000 ریال) فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ­ای

هستم. لطفاً فصلنامه را  از شمارۀ ............ به آدرس زیر ارسال نمایید.

 

نشانی: ....................................................................................................................................................................................