داوران

خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:

1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به  بهبود کار نویسندگان

2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

3. تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله

4. گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی

5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه

6. عدم استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است

7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

8. عدم معرفی خود به نویسندگان

9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران

10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است

11. در صورتی‌ که نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود

 

مواردی که لازم است حتماً توسط  داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:


1. نوآوری و اصالت

2. اعتبار علمی

3. مشارکت ارزشمند در زمینه مربوطه

4. جنبه‌های اخلاقی

5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان

6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است

7. گرامر، نقطه گذاری، املا و ارجاع و سبک استناد

8. سوء رفتار علمی

 

**********************************************************************************************************

 

لیست 78 نفر از داوران محترم فصلنامه

(تعداد داوران محترم مجله 838 نفر می­باشد)

 

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

رتبه علمی

پست الکترونیکی

دکتر سیدعلی بدری

دانشگاه تهران

دانشیار

sabadri@ut.ac.ir

دکتر احمد پوراحمد 

دانشگاه تهران

استاد

apoura@ut.ac.ir

دکتر حسین حاتمی نژاد 

دانشگاه تهران

دانشیار

hataminejad@ut.ac.ir

دکتر محمدرضا رضوانی 

دانشگاه تهران

استاد

rrezvani@ut.ac.ir

دکتر محمدتقی رهنمائی

دانشگاه تهران

دانشیار

 rahnamai@ut.ac.ir

دکتر کرامت اله زیاری 

دانشگاه تهران

استاد

zayyari@ut.ac.ir

دکتر محمد سلمانی 

دانشگاه تهران

دانشیار

msalmani@ut.ac.ir

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار 

دانشگاه تهران

دانشیار

hfaraji@ut.ac.ir

دکتر محسن کلانتری 

دانشگاه تهران

دانشیار

mohsenkalantari@ut.ac.ir

دکتر مجتبی یمانی 

دانشگاه تهران

استاد

myamani@ut.ac.ir

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

دانشگاه تهران

استاد

shmotiee@ut.ac.ir

دکتر مهران مقصودی 

دانشگاه تهران

دانشیار

maghsoud@ut.ac.ir

دکتر سعید امانپور 

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار

amanpour@scu.ac.ir

دکتر ناهید سجادیان 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد

nsajadian@yahoo.com

دکتر مسعود صفایی پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد

safaee_p@scu.ac.ir

دکتر محمدعلی فیروزی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار

m.alifiroozi@scu.ac.ir

دکتر مجید گودرزی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

goodarzi۵@yahoo.com

دکتر مصطفی محمدی ده چشمه 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

M.mohammadi@scu.ac.ir

دکتر سعید ملکی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد

malekis@scu.ac.ir

دکتر سهراب قائدی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

sohrabghaedi@gmail.com

دکتر همت الله رورده

دانشگاه مازندران

استادیار

h.roradeh@umz.ac.ir

دکتر فرامرز بریمانی

دانشگاه مازندران

دانشیار

barimani546@yahoo.com

دکتر عیسی جوکار سرهنگی

دانشگاه مازندران

دانشیار

e.jokar55@yahoo.com

دکتر صدیقه لطفی

دانشگاه مازندران

استاد

s.lotfi@umz.ac.ir

دکتر غلامرضا ملکشاهی

دانشگاه مازندران

استادیار

ghmalek@umz.ac.ir

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

دانشگاه مازندران

دانشیار

r.moradnejad@umz.ac.ir

دکتر قاسم لرستانی 

دانشگاه مازندران

استادیار

gh.lorestani@umz.ac.ir

دکتر عامر نیک پور

دانشگاه مازندران

دانشیار

nikpour1551@gmail.com

دکتر یدالله یوسفی

دانشگاه مازندران

استادیار

yousefi1978@gmail.com

دکتر محسن پور خسروانی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

pourkhosravani@uk.ac.ir

دکتر حجت الله شرفی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار

hsharafi@uk.ac.ir

دکتر علی اصغر عبدالهی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

aliabdollahi@uk.ac.ir

دکتر حسین غضنفرپور  

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

ma1380@uk.ac.ir

دکتر صادق کریمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار

karimi.s.climatologist@uk.ac.ir

دکتر محمد اجزاء شکوهی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

shokouhim@um.ac.ir

دکتر هادی اعظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

aazami@um.ac.ir

دکتر مصطفی امیرفخریان

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

amirfakhrian@um.ac.ir

دکتر خدیجه بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

azar@um.ac.ir

دکتر سیدرضا حسین زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

srhosszadeh@um.ac.ir

دکتر براتعلی خاکپور

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

khakpoor@um.ac.ir

دکتر امید علی خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

kharazmi@um.ac.ir

دکتر محمدرحیم رهنماء

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

rahnama@um.ac.ir

دکتر سیدهادی زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

h-zarghani@um.ac.ir

دکتر حمداله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

ssojasi@um.ac.ir

دکتر حمید شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

shayan34@um.ac.ir

دکتر علی اکبر عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

anabestani@um.ac.ir

دکتر محمد قاسمی خوزانی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

khozani@um.ac.ir

دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد

iazh@gep.usb.ac.ir

دکتر حسین یغفوری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

yaghfoori@gep.usb.ac.ir

دکتر ابوذر پایدار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استادیار

aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

ghanbari@gep.usb.ac.ir

دکتر جواد بذرافشان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

bazrafshan@gep.usb.ac.ir

دکتر محمود خسروی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد

khosravi@gep.usb.ac.ir

دکتر صمد فتوحی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

fotohi@gep.usb.ac.ir

دکتر میر نجف موسوی

دانشگاه ارومیه

استاد

m.mousavi@urmia.ac.ir

دکتر علی اکبر تقی لو

دانشگاه ارومیه

دانشیار

a.taghiloo@urmia.ac.ir

دکتر ایوب منوچهری میاندوآب

دانشگاه ارومیه

استادیار

a.manouchehri@urmia.ac.ir

دکتر عباس امینی فسخودی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

A.amini@geo.ui.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی  

دانشگاه اصفهان

استاد

m.taghvaei@geo.ui.ac.ir

دکتر علی زنگی آبادی

دانشگاه اصفهان

استاد

a.zangiabadi@geo.ui.ac.ir

دکتر حمید رضا وارثی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

h.varesi@geo.ui.ac.ir

دکتر حسین فراهانی

دانشگاه زنجان

دانشیار

hfarahani@znu.ac.ir

دکتر محسن کلانتری

دانشگاه زنجان

دانشیار

mohsenkalantari@znu.ac.ir

دکتر بهروز محمدی یگانه

دانشگاه زنجان

دانشیار

behrozyeghaneh@yahoo.com

دکتر محسن احد نژآد روشتی

دانشگاه زنجان

دانشیار

ahadnejad@gmail.com

دکتر غلام حسن جعفری

دانشگاه زنجان

دانشیار

jafarihas@znu.ac.ir

دکتر جمشید عینالی

دانشگاه زنجان

دانشیار

einalia@znu.ac.ir

دکتر رسول حیدری سورشجانی

دانشگاه کاشان

استادیار

rasol_heidary@yahoo.com

دکتر بهروز سبحانی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

sobhani@uma.ac.ir

دکتر فریبا اسفدیاری در آباد

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

fariba_sfandyary@yahoo.com

دکتر وکیل حیدری ساربان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

vheidari56@gmail.com

دکتر عطا غفاری گیلانده

دانشگاه محقق اردبیلی

استادیار

atagafari@gmail.com

دکتر محمد حسن یزدانی

دانشگاه محقق اردبیلی

استادیار

yazdani@uma.ac.ir

دکتر حسین نظم فر

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

nazmfar1@yahoo.com

دکتر هوشنگ سرور

دانشگاه مراغه

استادیار

h.sarvar1351@gmail.com

دکتر علی ولیقلی زاده

دانشگاه مراغه

استادیار

a_gholizadeh@hotmail.com

دکتر امید مبارکی

دانشگاه مراغه

استادیار

omidmobaraki@gmail.com

دکتر منیژه لاله پور

دانشگاه مراغه

استادیار

m.lalepour@gmail.com