پالئوژئوگرافی و تحولات ژئومورفولوژیک دریاچۀ قدیمی سیمره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ‍‍ژئومورفولوژی

2 عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

چکیده

حوادث کاتاستروفیک لندفرم­های گوناگونی را در مناطق مختلف دنیا ایجاد کرده­اند. یکی از این حوادث باعث ریزش و جدا شدن بلوک­های سنگی از دامنۀ کبیرکوه، سدکنندگی مسیر رودخانه و تشکیل دریاچۀ ­قدیمی سیمره گردید. این دریاچه از نوع سدی و ناشی از زمین لغزش بزرگ کبیرکوه بوده است. منطقۀ مورد مطالعه در زاگرس چین­خورده، در غرب ایران و در جنوب­ شرقی استان ایلام واقع شده است. بستر دریاچۀ مذکور زندگی شهری و روستایی گسترده­ای را در منطقه به وجود آورده است به همین دلیل مطالعه و تعیین حدود دقیق دریاچه برای برنامه­ریزی محیطی دارای اهمیت می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی تحولات ژئومورفولوژیک دریاچۀ­ مورد مطالعه است. برای مطالعه و بررسی این تحولات در بازدیدهای مکرر میدانی، تراس­های تشکیل شده در منطقه تعیین و با استفاده از GPS ارتفاع آنها اندازه­گیری شد. برای کنترل اندازه­گیری­های زمینی با استفاده از نرم­افزار11  Global Mapper، نقشه­های توپوگرافی منطقه به مقیاس 50000/1 و نقشۀ آبراهه­های ایران با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه DEM ایران) منطبق شده است. برای تهیه و­­ تولید نقشه­های جدید و اندازه­گیری دقیق محدودۀ­ دریاچه از نرم­افزارهای،Arc Gis 9.3 ,Surfer 9  استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق حدود دریاچه بر اساس گسترش رسوبات دریاچه­ای و منحنی میزان 700 متر تعیین شده است. وسعت این دریاچه­ 16/174 کیلومتر مربع، عمق­ حداکثر ­159­ متر، عمق ­متوسط 67/52 متر، نسبت عمق­ متوسط به عمق­ حداکثر33/0، حجم 43/9172 میلیون متر مکعب، درجۀ تکامل خط ساحلی 3/3 و طول خط­ ساحلی 02/154 کیلومتر برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleogeography and Geomorphological Changes of the Ancient Seymarreh Lake

نویسندگان [English]

  • Hojatallah Beranvand 1
  • Dr. Abdollah Seif 2
  • Dr. S.M. Shahrokhvandi 3